มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถspada
Site Title
ยินดีต้อนรับ สู่้ สมาคมศิษย์เก่าจักรพงภูวนารถ......ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารภ


 

ประเพณี รดน้าดำหัว

25 เมษานา 2557 มีประเพณีรดน้ำดำหัว คณะอาจารย์ 

ได้มีกิจกรรม ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยเก่าก่อน ให้เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ศิษยืปัจจุบัน ลูกเจ้าฟ้าทุกท่านได้มีส่วยร่วมกับกิจจกรรมนี้ จัดขึ้นโดยฝ่ายกิจกรรม